Professzionális környezetvédelmi szolgáltatások

Enviroinvest Zrt. környezetvédelem

Bízza környezetvédelmi feladatait szakértőkre!

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Ne érje be kevesebbel!

Optimális megoldás, elégedett partner

Az ENVIROINVEST Zrt. minden munkatársa legjobb tudásával arra törekszik, hogy szolgáltatása minden területén az üzleti partnereink megelégedésére a számukra legoptimálisabb megoldást tudja nyújtani.

 • Környezetvédelmi és vízügyi tervezés, szakértés, kivitelezés
 • Környezeti kármentesítések
 • Környezetvédelmi engedélyezések
 • Környezetvédelmi programok
 • Megbízotti feladatok ellátása
 • Adatszolgáltatások

AKTUÁLIS

Éghajlatváltozás – Klímavédelem

 

Az Enviroinvest Zrt. a Magyar Mérnöki Kamara által bejegyzett és tanúsított klímavédelmi szakértőjével vállalja az éghajlatváltozással összefüggő feladatok elvégzését a hatályos nemzetközi és hazai irányelveknek, előírásoknak megfelelően.

Az éghajlatváltozással összefüggő főbb feladatok:

 • Beruházások, technológiák éghajlatvédelmi érzékenységére vonatkozó szakértés
 • Területek éghajlatvédelmi szempontú kitettségére vonatkozó szakértés
 • Éghajlatvédelmi hatásvizsgálat és felülvizsgálat, területi alkalmazkodásra, alkalmazkodási kapacitásra vonatkozó szakértés
 • Településrendezési eszközök éghajlatvédelmi szempontú vizsgálata
 • Települések éghajlatvédelmi érzékenységére, kitettségére vonatkozó szakértés
 • Üvegházhatású gázok kibocsátásának meghatározására vonatkozó szakértés

Kutak vízjogi fennmaradási engedélyezése

 Vállaljuk az engedély nélkül létesített fúrt- vagy ásott kutak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásának teljeskörű lebonyolítását, a vízjogi fennmaradási engedély kérelemhez szükséges dokumentáció összeállítását.

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a személy, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített, vízkivételt biztosító vízilétesítmények – többek között a mezőgazdasági célú, a zártkerti, illetve a házi vízigényt kiszolgáló kutak – vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2023. december 31-ig kérelmezi.

Főbb tevékenységeink

Tekintse meg a szolgáltatásainkat Összefoglaló ismertetőt

Szennyvízkezelés tervezése, szennyvíztisztító művek kivitelezése

Levegőtisztaság-védelmi feladatok elvégzése

Hulladékgazdálkodás tervezési feladatai

Zaj- és rezgésvédelmi feladatok elvégzése

Környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása

Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

Közbeszerzési tanácsadás

Megvalósíthatósági tanulmányok, költség-haszon elemzések készítése

Környezetvédelmi engedélyezés, felülvizsgálat

Környezetvédelmi tervfejezet építésügyi hatósági engedélyezéshez, telepengedélyezéshez

Környezetvédelmi programok összeállítása és felülvizsgálata

Üzemi kárlehárítási tervek készítése, felülvizsgálata

Szennyezett területek tényfeltárása, beavatkozási terv készítése

Szennyeződések felszámolása

Monitoring feladatok ellátása

Újdonságok

Barnamezős területek hasznosítása, rehabilitációja Környezetállapot felmérés, -értékelés

Barnamezős területek hasznosítása, rehabilitációja Környezetállapot felmérés, -értékelés

Az Enviroinvest Zrt. a környezetvédelemben tapasztalt, gyakorlott munkatársai, partnerei a beruházást megelőzően szükséges környezetállapot felmérést-, értékelést, annak teljes körű lebonyolítását vállalja az ország egész területén.

Magyarországon ma közel 12 ezer hektár (120 km2) barnamezős területről vannak információink, de ennek a nyilvántartása sajnos közel sem teljes.

A “barnamező” a használaton kívüli vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotú és jellemzően szennyezéssel terhelt egykori iparterületet, gazdasági területet, vasútterületet, illetve felhagyott katonai területet, laktanyát stb. jelenti.

A barnamezős területek egy része kedvező településszerkezeti pozícióban fekszik és az újrahasznosítás foglalkoztatási vonatkozásai is jelentősek lehetnek. Költségeket tekintve lényeges, hogy a barnamezős beruházások általában jóval olcsóbbak, mint a zöldmezős beruházások, valamint jelentős támogatások is igénybe vehetők akár a környezetállapot javítása érdekében.

Fontos, hogy egy adott területre vonatkozó, esetleges adás-vétel előtt, illetve a beruházás megkezdése előtt ismert legyen az adott terület felszíni és felszín alatti képződményei, főként a felszín alatti vizek (pl. talajvíz, rétegvizek) és földtani közeg (pl. talaj) minősége, állapota, megfelel-e jogszabályban rögzített és a terület hasznosítása szempontjából szükséges követelményeknek, továbbá az európai uniós irányelveknek.

Amennyiben igény van rá, közreműködünk akár a környezet védelme érdekében rendelkezésre álló támogatások igénybevételével kapcsolatos pályázatoknál. Az adott helyszínen előzetes állapotfelmérést végzünk, adatokat, információkat gyűjtünk és ismertetjük a területen a környezetállapot felderítése, megismerése érdekében szükséges teendőket.

Rossmann Zoltán
környezetvédelmi igazgató
Enviroinvest Zrt.

                                                                                                   

                                                                                                             

KÉPGALÉRIA

Kapcsolatfelvétel

7632 Pécs, Kertváros u. 2.
Tel: +36 72 551 044

rossmannz@enviroinvest.hu

Rossmann Zoltán környezetvédelmi igazgató

Adatvédelmi irányelvek

2022. máj 22

© Enviroinvest Zrt. Minden jog fenntartva!