Az Enviroinvest Zrt. a környezetvédelemben tapasztalt, gyakorlott munkatársai, partnerei a beruházást megelőzően szükséges környezetállapot felmérést-, értékelést, annak teljes körű lebonyolítását vállalja az ország egész területén.

Magyarországon ma közel 12 ezer hektár (120 km2) barnamezős területről vannak információink, de ennek a nyilvántartása sajnos közel sem teljes.

A “barnamező” a használaton kívüli vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotú és jellemzően szennyezéssel terhelt egykori iparterületet, gazdasági területet, vasútterületet, illetve felhagyott katonai területet, laktanyát stb. jelenti.

A barnamezős területek egy része kedvező településszerkezeti pozícióban fekszik és az újrahasznosítás foglalkoztatási vonatkozásai is jelentősek lehetnek. Költségeket tekintve lényeges, hogy a barnamezős beruházások általában jóval olcsóbbak, mint a zöldmezős beruházások, valamint jelentős támogatások is igénybe vehetők akár a környezetállapot javítása érdekében.

Fontos, hogy egy adott területre vonatkozó, esetleges adás-vétel előtt, illetve a beruházás megkezdése előtt ismert legyen az adott terület felszíni és felszín alatti képződményei, főként a felszín alatti vizek (pl. talajvíz, rétegvizek) és földtani közeg (pl. talaj) minősége, állapota, megfelel-e jogszabályban rögzített és a terület hasznosítása szempontjából szükséges követelményeknek, továbbá az európai uniós irányelveknek.

Amennyiben igény van rá, közreműködünk akár a környezet védelme érdekében rendelkezésre álló támogatások igénybevételével kapcsolatos pályázatoknál. Az adott helyszínen előzetes állapotfelmérést végzünk, adatokat, információkat gyűjtünk és ismertetjük a területen a környezetállapot felderítése, megismerése érdekében szükséges teendőket.

Rossmann Zoltán
környezetvédelmi igazgató
Enviroinvest Zrt.